Splošne informacije

Izobraževanje in svetovanje, Franc Brcar s.p.
doc. dr. Franc Brcar
Lobetova ulica 22
8000 Novo mesto
Matična številka: 6749941000
Davčna številka: 22691448
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 3968 671 (Abanka d.d.)
Telefon: 064-157-202
Mail: franc.brcar@gmail.com
 
Osnovna dejavnost:

  • individualno izobraževanje in organizacija seminarjev iz raziskovalnih metodologij in informacijskih orodij
  • individualna pomoč in svetovanje pri izdelavi diplomskih nalogah, magistrskih nalogah, doktorskih disertacijah, strokovnih člankih, znanstvenih člankih in monografijah

 
Ostale informacije:

  • program posameznih seminarjev je mogoče prilagoditi željam udeležencev
  • vsak udeleženec mora imeti svoj računalnik z licenčno programsko opremo (lahko je študentska ali demo različica)
  • cena za plačilo za seminarje je 25 EUR/uro. Občasno so razpisani popusti
  • cena za plačilo za individualno izobraževanje je 50 EUR/uro
  • okvirne cene za pomoč in svetovanje pri zaključnih delih so: diplomska naloga 200-300 EUR, magistrska naloga 300-500 EUR in doktorska disertacija 1.000 EUR. Končna cena je odvisna od zahtevnosti in količine opravljenega dela in od dogovora z naročnikom
  • okvirni ceni za pomoč in svetovanje pri člankih sta: strokovni članek 300 EUR in znanstven članek 500 EUR. Končna cena je odvisna od zahtevnosti in količine opravljenega dela in od dogovora z naročnikom
  • plačilo na transakcijski račun: SI56 0510 0801 3968 671 odprt pri Abanka d.d.

 
Franc Brcar je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, magister informacijsko-upravljavskih ved in doktor menedžmenta kakovosti. Dalj časa je bil zaposlen v večjem avtomobilskem podjetju. Na začetku je delal kot specialist na področju operacijskih sistemov in baz podatkov. Sledilo je delo na področju računalniškega konstruiranja in ERP sistemov. V zadnjem obdobju se raziskovalno ukvarja z menedžmentom, statistiko, kvantitativnimi raziskovalnimi metodami in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. Je predavatelj na več fakultetah na visokošolski, magistrski in doktorski stopnji. Izvaja individualna svetovanja in organizira seminarje iz statistike (R, SPSS, Lisrel), analize kvalitativnih podatkov (ATLAS.ti) in pisanja strokovnih in znanstvenih del (Word, Excel, PowerPoint, Windows, …). Več informacij je na povezavah Linkedin, Facebook in SICRIS.