Informatika in revizija informacijskih sistemov – WEBINAR

Informacijske tehnologije se hitro spreminjajo in temu se mora prilagajati tudi delo revizorja informacijskih sistemov. Namen in cilj delavnice je udeležencem (1) podati pregled informacijskih tehnologij v organizacijah in (2) opisati revizijske postopke. Delavnica je namenjena sedanjim ali bodočim revizorjem informacijskih sistemov, vodjem informacijskih centrov, informatikom, programerjem, sistemskim in inženirjem, skrbnikom baz podatkov, skratka vsem, ki delajo z informacijskimi tehnologijami ali jih to področje zanima. Program je narejen po knjigi avtorja Gregory, P. H. (2020). CISA© Certified Information Systems Auditor: All-in-One Exam Guide (4. izd.). New York: McGraw Hill.

Kazalo_Programa

– Trajanje webinarja: 8 srečanja po 1,5 ure, skupaj 12 ur (16 pedagoških ur)
– Webinar je posnet film
PRIJAVA

PROGRAM:

 • (1) Informatika za revizorje (4 srečanja)
  • IT upravljanje in menedžment
  • Menedžment življenjskega cikla IT
  • Menedžment IT servisa in kontinuiteta (neprekinjeno delovanje)
  • Zaščita IT sredstev (premoženja, Asset)
 • (2) Revizija informacijskih sistemov (4 srečanja)
  • Revizija (Audit) IT upravljanja
  • Revizija življenjskega cikla razvoja sistemov (SDLC)
  • Revizija IT infrastrukture in delovanja
  • Revizija zaščite opreme (sredstev)