Informatika in revizija informacijskih sistemov

Informacijske tehnologije se hitro spreminjajo in temu se mora prilagajati tudi delo revizorja informacijskih sistemov. Namen in cilj delavnice je udeležencem (1) podati pregled informacijskih tehnologij v organizacijah in (2) opisati revizijske postopke. Delavnica je namenjena sedanjim ali bodočim revizorjem informacijskih sistemov, vodjem informacijskih centrov, informatikom, programerjem, sistemskim in inženirjem, skrbnikom baz podatkov, skratka vsem, ki delajo z informacijskimi tehnologijami ali jih to področje zanima. Program je narejen po knjigi avtorja Gregory, P. H. (2020). CISA© Certified Information Systems Auditor: All-in-One Exam Guide (4. izd.). New York: McGraw Hill.
Kazalo_Programa

– Trajanje webinarja: 8 srečanj po 1,5 ure, skupaj 12 ur (16 pedagoških ur)
– Webinar je posnet film
– Prijava preko franc.brcar@gmail.com

PROGRAM:

 • (1) Informatika za revizorje (4 srečanja)
  • IT upravljanje in menedžment
  • Menedžment življenjskega cikla IT
  • Menedžment IT servisa in kontinuiteta (neprekinjeno delovanje)
  • Zaščita IT sredstev (premoženja, Asset)
 • (2) Revizija informacijskih sistemov (4 srečanja)
  • Revizija (Audit) IT upravljanja
  • Revizija življenjskega cikla razvoja sistemov (SDLC)
  • Revizija IT infrastrukture in delovanja
  • Revizija zaščite opreme (sredstev)