Informacijske tehnologije, revizija IS in informacijska orodja za revidiranje

Informacijske tehnologije se hitro spreminjajo in temu se mora prilagajati tudi delo revizorja. Namen in cilj delavnice je udeležencem (1) podati pregled informacijskih tehnologij v organizacijah, (2) seznaniti z metodami in tehnikami revizije informacijskih sistemov in (3) prikazati način uporabe programa ACL pri revidiranju. Prvi del je splošen, drugi je namenjen revizorjem ali skrbnikom informacijskih sistemov, tretji del pa podaja pregled nekaterih informacijskih orodij, ki jih potrebuje revizor, s poudarkom na programu ACL. Vsebina delavnice je v veliki meri podana s primeri iz prakse. Udeleženci dobijo splošna znanja o informacijskih tehnologijah.
IT Predogled programa

– Trajanje delavnice: 6 ur (8 pedagoških ur)

PROGRAM:

  • Informacijske tehnologije v organizacijah
  • Revizija informacijskih sistemov
  • Uporaba programa ACL za revizijo