Kvalitativna analiza z ATLAS.ti

ATLAS.ti je namenjen obdelavi kvalitativnih podatkov. Kvalitativne podatke pridobimo z intervjuji, fokusnimi skupinami, v revijah, knjigah, televizijskih oddajah, z opazovanjem na terenu, itd. Najpogosteje za obdelavo uporabimo kodiranje in grafično predstavitev rezultatov. Seminar je zasnovan tako, da udeleženci naredijo analizo intervjujev: od urejanja podatkov, kodiranja, izvajanja poizvedb in analiz, do potrjevanja raziskovalnih vprašanj. Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z analizo kvalitativnih podatkov.
Predogled
Povezava na knjigo.
 
– Trajanje delavnice: 9 ur
 
PROGRAM:

  • Uvod v analizo kvalitativnih podatkov
  • Delovno okolje ATLAS.ti
  • Organizacija projekta analize kvalitativnih podatkov
  • Podatkovne datoteke (Word, PDF, audio, video)
  • Dokumenti, navedki, kode in opombe
  • Kodiranje besedil, slik, zvoka in filmov
  • Skupine (primarni dokumenti, kode, opombe)
  • Orodja za poizvedbe in analize kvalitativnih podatkov
  • Model raziskave in grafična predstavitev rezultatov (mreže)
  • Zasnova poročila (strokovni/znanstveni članek)