Kvalitativna analiza z ATLAS.ti

ATLAS.ti je namenjen obdelavi kvalitativnih podatkov. Podatke pridobimo z intervjuji, fokusnimi skupinami, v revijah, knjigah, televizijskih oddajah, filmih, govornih oddajah, z opazovanjem na terenu, terenskimi zapiski, itd. Najpogosteje za obdelavo uporabljamo kodiranje in grafično predstavitev rezultatov (model raziskave). Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci naredijo analizo intervjujev: od urejanja podatkov, kodiranja, izvajanja poizvedb in analiz, do potrjevanja raziskovalnih vprašanj in izgradnje končne teoretične formulacije oz. modela raziskave. Delavnica je namenjena podjetjem in posameznikom, ki se ukvarjajo z analizo kvalitativnih podatkov.
Predogled programa
Predogled Analiza kvalitativnih podatkov

– Trajanje webinarja: 4 srečanja po 1,5 ure, skupaj 6 ur (8 pedagoških ur)
– Webinar je posnet film (Cena 100EUR)
– Prijava preko franc.brcar@gmail.com

PROGRAM:

 • (1) Uvod, namestitev programa in predstavitev internetne strani
  • Uvod v analizo kvalitativnih podatkov
  • Delovno okolje ATLAS.ti
  • Zasnova projekta
 • (2) Kodiranje
  • Organizacija projekta analize kvalitativnih podatkov
  • Podatkovne datoteke (Word, PDF, audio, video)
  • Dokumenti, navedki, kode in opombe
  • Kodiranje besedil, slik, zvoka in filmov
  • Skupine (dokumenti, kode, opombe, mreže)
 • (3) Uvod v poizvedbe in analize
  • Zahtevnejše kodiranje
  • Orodja za poizvedbe in analize kvalitativnih podatkov
 • (4) Zahtevnejša uporaba ATLAS.ti
  • Zahtevnejše poizvedbe in analize (preverjanje hipotez)
  • Model raziskave in grafična predstavitev rezultatov (mreže)
  • Zasnova poročila (strokovni/znanstveni članek)