Kvalitativna analiza z ATLAS.ti

ATLAS.ti je namenjen obdelavi kvalitativnih podatkov. Podatke pridobimo z intervjuji, fokusnimi skupinami, v revijah, knjigah, televizijskih oddajah, filmih, govornih oddajah, z opazovanjem na terenu, terenskimi zapiski, itd. Najpogosteje za obdelavo uporabljamo kodiranje in grafično predstavitev rezultatov (model raziskave). Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci naredijo analizo intervjujev: od urejanja podatkov, kodiranja, izvajanja poizvedb in analiz, do potrjevanja raziskovalnih vprašanj in izgradnje končne teoretične formulacije oz. modela raziskave. Delavnica je namenjena podjetjem in posameznikom, ki se ukvarjajo z analizo kvalitativnih podatkov.
Predogled programa

– Trajanje delavnice: 6 ur

PROGRAM:

  • Uvod v analizo kvalitativnih podatkov
  • Delovno okolje ATLAS.ti
  • Organizacija projekta analize kvalitativnih podatkov
  • Podatkovne datoteke (Word, PDF, audio, video)
  • Dokumenti, navedki, kode in opombe
  • Kodiranje besedil, slik, zvoka in filmov
  • Skupine (primarni dokumenti, kode, opombe)
  • Orodja za poizvedbe in analize kvalitativnih podatkov
  • Model raziskave in grafična predstavitev rezultatov (mreže)
  • Zasnova poročila (strokovni/znanstveni članek)