Pisanje člankov in diplom

Pisane strokovnih člankov, znanstvenih člankov, esejev, diplomskih nalog, magistrskih nalog, doktorskih disertacij, strokovnih monografij in znanstvenih monografij je zahtevno opravilo. Namen in cilj seminarja je udeležencem (1) razložiti strukturo strokovnih in znanstvenih del, (2) jih seznaniti s kvantitativnimi, kvalitativnimi in mešanimi raziskovalnimi metodami in (3) jim pokazati, kako uspešno in učinkovito uporabljati programska orodja Windows, Word, Excel, SPSS in/ali R, ATLAS.ti, 1KA spletna anketa, Web of Science, SICRS, baze sekundarnih podatkov, itd. Seminar je zasnovan tako, da udeleženci rešujejo praktične primere. Po zaključku seminarja so udeleženci sposobni metodološko samostojno napisati strokovno ali znanstveno delo.
Povezava na knjigo.
 
– Trajanje delavnice: 9 ur
 
PROGRAM:

 • Kvalitativne, kvantitativne in mešane raziskovalne metode
 • Pisanje strokovnih in znanstvenih del po metodi IMRaD
 • Poglavje »Pregled literature«
 • Poglavje »Metoda«
 • Poglavje »Rezultati«
 • Poglavje »Razprava«
 • Oblikovanje kazala, številčenje strani, slogi, tabele, slike, itd.
 • Uporaba programov Windows, 1KA spletna anketa, Web of Science, SICRS, baze sekundarnih podatkov, itd.
 • Uporaba Word-a za oblikovanje besedila in rezultatov
 • Uporaba Excel-a za urejanje rezultatov in prenos v Word
 • Uporaba SPSS-a in R-a za urejanje rezultatov in prenos v Word
 • Uporaba ATLAS.ti-ja za urejanje rezultatov in prenos v Word
 • Uporaba ostalih informacijskih orodij: MySQL, Linux, PowerPoint, SAS, Lisrel, EBSCO, itd.