Pomoč pri diplomi, magisteriju ali doktoratu

Izdelava zaključnega dela je zahtevno opravilo. Pogosto študijski proces študenta na ta zaključek ustrezno ne pripravi. Zato izvajamo svetovanje in pomoč pri izdelavi diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij. Svetovanje in pomoč sta odvisna od ravni definiranosti zaključnega dela:
– svetovanje in pomoč pri kvantitativni, kvalitativni ali mešani analizi,
– svetovanje in pomoč pri definiranju raziskovalnih vprašanj, tez ali hipotez,
– svetovanje in pomoč pri zbiranju podatkov in izbire načina analize podatkov,
– svetovanje in pomoč pri izdelavi koncepta zaključnega dela,
– svetovanje in pomoč pri definiranju strukture in oblike zaključnega dela,
– posredovanje pri lektoriranju (profesorica slovenskega jezika) in lektoriranje angleškega jezika (profesorica »Native speaker«)
Pomoč in svetovanje izvajamo tudi pri pisanju strokovnih člankov, znanstvenih člankov in monografij.