Multivariatna statistika z LISREL

LISREL je program, za modeliranje strukturnih enačb (Structural Equation Modelling – SEM). Osnova programa je multivariatna statistika, ki omogoča uporabo več odvisnih spremenljivk in s tem izgradnjo zahtevnih modelov. Namen delavnice je usposobiti udeležence, da razumejo problem in podatke, da zgradijo model kot rezultat raziskave in da model interpretirajo. Udeleženci na delavnici rešujejo konkretne primere. Delavnica je namenjena študentom in raziskovalcem, ki proučujejo kompleksnejše modele odvisnosti med latentnimi in opazovanimi spremenljivkami.
Predogled programa
 
– Trajanje webinarja: 4 srečanj po 3 ure, skupaj 12 ur (16 pedagoških ur)
– Prijava preko franc.brcar@gmail.com

 
PROGRAM:

 • Uvod
 • Kreiranje mernega modela
 • Kreiranje modela strukturnih enačb
 • Robustni maksimum verjetja
 • Tehtani najmanjši kvadrati
 • Več-nivojska konfirmativna/potrjevalna faktorska analiza
 • Kreiranje vrednosti latentnih spremenljivk
 • Uporaba vrednosti latentnih spremenljivk
 • Navzkrižno preverjanje
 • Logistična regresija
 • Cenzurirana regresija
 • Latentni model rasti
 • Posplošeni linearni model
 • Analize in interpretacija rezultatov