Pisanje strokovnih in znanstvenih del, in uporaba računalniških programov

Pisane strokovnih člankov, znanstvenih člankov, esejev, diplomskih nalog, magistrskih nalog, doktorskih disertacij, strokovnih monografij in znanstvenih monografij je zahtevno opravilo. Namen in cilj delavnice je udeležencem (1) razložiti strukturo strokovnih in znanstvenih del, (2) jih seznaniti s kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami in (3) jim pokazati, kako uspešno in učinkovito uporabljati programska orodja Windows, Word, Excel, SPSS, R, SAS/STAT, LISREL, ATLAS.ti, 1KA spletna anketa, Web of Science, EBSCO, SICRS, baze sekundarnih podatkov, itd., oz. kako optimirati osebni računalnik in delo na njem. Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci spoznavajo praktične primere. Po zaključku delavnice so udeleženci sposobni samostojno napisati strokovni ali znanstveni izdelek.
Predogled knjige
Predogled Pisanje strokovnih in znanstvenih del
Predogled Uporaba računalniških programov

– Trajanje webinarja: 4 srečanja po 1,5 ure, skupaj 6 ur (8 pedagoških ur)
– Webinar je posnet film (Cena 100EUR)
– Prijava preko franc.brcar@gmail.com

PROGRAM:

 • (1) Zasnova, struktura, oblika in vsebina strokovnega ali znanstvenega dela (članek, diploma)
  • Kvalitativne, kvantitativne in mešane raziskovalne metode
  • Pisanje strokovnih in znanstvenih del po metodi IMRaD
  • Poglavje »Pregled literature«
  • Poglavje »Metoda«
  • Poglavje »Rezultati«
  • Poglavje »Razprava«
  • Zasnova strokovnega ali znanstvenega dela (članek, diploma, revizorsko poročilo)
 • (2) Uporaba Worda, Excela in Powerpointa
  • Oblikovanje kazala, številčenje strani, slogi, tabele, slike, itd.
  • Uporaba programov Windows, 1KA spletna anketa, Web of Science, SICRS, baze sekundarnih podatkov, itd.
  • Uporaba Word za oblikovanje besedila in rezultatov analiz
  • Uporaba Excel za urejanje podatkov, rezultatov analiz in prenos v Word
  • Uporaba PowePoint za izdelavo predstavitev rezultatov analiz
  • Pisanje strokovnega članka
 • (3) Kvantitativna metoda (ankete) in uporaba SPSS, R in Excel
  • Uporaba SPSS, R in Excel za kvantitativne analize, urejanje rezultatov analiz in prenos v Word
  • Pisanje strokovnega članka
 • (4) Kvalitativna metoda (intervjuji) in uporaba Atlas.ti
  • Uporaba ATLAS.ti-ja za kvantitativne analize, urejanje rezultatov analiz in prenos v Word
  • Pisanje strokovnega članka