Splošne informacije

Izobraževanje in svetovanje, Franc Brcar s.p.
doc. dr. Franc Brcar
Lobetova ulica 22
8000 Novo mesto
Telefon: 064-157-202
E-mail: franc.brcar@gmail.com
www: www.uporabna-statistika.si

Osnovna dejavnost:

  • organizacija Webinarjev iz raziskovalnih metod
  • individualna pomoč in svetovanje pri izdelavi strokovnih in znanstvenih del

 
Ostale informacije:

  • Webinarji so posneti filmi
  • cena za plačilo za individualno izobraževanje je 50 EUR/uro
  • okvirne cene za pomoč in svetovanje pri zaključnih delih so: diplomska naloga 200-300 EUR, magistrska naloga 300-500 EUR in doktorska disertacija +1.000 EUR. Končna cena je odvisna od zahtevnosti in količine opravljenega dela

 
Franc Brcar je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, magister informacijsko-upravljavskih ved in doktor menedžmenta kakovosti. Dalj časa je bil zaposlen v večjem avtomobilskem podjetju. Na začetku je delal kot specialist na področju operacijskih sistemov in baz podatkov. Sledilo je delo na področju računalniškega konstruiranja in ERP sistemov. V zadnjem obdobju se raziskovalno ukvarja z menedžmentom, statistiko, kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. Je predavatelj na več fakultetah na visokošolski, magistrski in doktorski stopnji. Izvaja individualna svetovanja in organizira delavnice iz statistike (R, SPSS, SAS/STAT, LISREL), analize kvalitativnih podatkov (ATLAS.ti) in pisanja strokovnih in znanstvenih del (Windows, Word, Excel, PowerPoint, …). Več informacij je na povezavah Linkedin, Facebook in SICRIS.