Svetovanje pri diplomi, magisteriju ali doktoratu

Izdelava zaključnega dela je zahtevno opravilo. Izvajamo svetovanje in pomoč pri izdelavi diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij. Svetovanje in pomoč sta odvisna od ravni definiranosti zaključnega dela:

  • izbira kvantitativne, kvalitativne ali mešane analize,
  • definiranje raziskovalnih vprašanj, tez ali hipotez,
  • zbiranje podatkov in izbire načina analize podatkov,
  • izdelava koncepta zaključnega dela,
  • definiranje strukture in oblike zaključnega dela,
  • posredovanje pri lektoriranju (profesorica slovenskega jezika)

 
Pomoč in svetovanje izvajamo tudi pri pisanju strokovnih člankov, znanstvenih člankov in monografijah.