Statistika s SPSS

R, SPSS in SAS/STAT so primerljivi programi za univariatno, bivariatno in multivariatno statistiko. Uporabljamo jih za analizo kvantitativnih podatkov. Namen delavnice je usposobiti udeležence, da uredijo podatke, jih statistično obdelajo in interpretirajo rezultate. Udeleženci bodo seznanjeni z osnovami statistike, kolikor je nujno potrebno. Vse statistike bodo razložene in izvedene na praktičnih primerih. Delavnica je namenjena zaposlenim v gospodarstvu in negospodarstvu, študentom na vseh stopnjah študija, raziskovalcem in vsem, ki jih zanima praktična uporaba statistike. Programi delavnic R, SPSS in SAS/STAT so vsebinsko identični.
Predogled programa

– Trajanje webinarja: 8 srečanj po 3 ure, skupaj 24 ur (32 pedagoških ur)
– Prijava preko franc.brcar@gmail.com

PROGRAM:

 • Uvod
 • Osnove statistike
 • SPSS okolje
 • Preučevanje podatkov z grafi
 • Statistične omejitve in predpostavke
 • Korelacije
 • Kategorne spremenljivke in HI-kvadrat
 • Faktorska analiza
 • Ne-parametrični testi
 • Linearna regresija
 • Logistična regresija
 • Primerjava dveh povprečij s t-testom
 • Primerjava več povprečij (ANOVA)
 • Analiza kovarianc (ANCOVA)
 • Faktorska ANOVA
 • Ponavljajoče merjenje (odvisna ANOVA)
 • Mešane analize ANOVA
 • Multivariatna analiza varianc (MANOVA)
 • Več-nivojski linearni modeli