Zahtevnejša uporaba IKT

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je zahtevna in mnogi uporabniki imajo pri tem težave. Večina težav je posledica pomanjkljivega znanja. Namen delavnice je, da udeleženci spoznajo osnovne in zahtevnejše načine uporabe računalnika, operacijskega sistema Windows, Interneta in Microsoft-ovih programov. Delavnica poteka tako, da udeleženci rešujejo konkretne primere iz vsakdanje uporabe.

– Trajanje delavnice: 50 ur

PROGRAM:

  • Uvod
  • Osebni računalnik
  • Operacijski sistem Windows
  • Internet
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint