Zahtevnejša uporaba MS Office

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je zahtevna in mnogi uporabniki imajo pri tem težave. Večina težav je posledica pomanjkljivega znanja. Namen delavnice je, da udeleženci spoznajo osnovne in zahtevnejše načine uporabe računalnika, operacijskega sistema Windows, Interneta in Microsoft-ovih programov (Word, Excel, PowerPoint). Delavnica poteka tako, da udeleženci rešujejo konkretne primere iz vsakdanje uporabe.

– Trajanje delavnice webinarja: 4 srečanja po 1,5 ure, skupaj 6 ur (8 pedagoških ur)

PROGRAM:

 • Osebni računalnik
  • Uvod
  • Operacijski sistem Windows
  • Uporaba raziskovalca in optimizacija delovanja operacijskega sistema
  • Internet
 • Word
  • Oblikovanje robov, glave, noge in prelomov
  • Urejanje naslovov, odstavkov, slogov in kazal
  • Uporaba slik, tabel in grafičnih oblik
 • Word
  • Uporaba opomb in primerjava dokumentov
  • Izdelava spojenih dokumentov (serijsko pismo) in obrazcev
  • Izdelava predstavitev (PowerPoint)
 • Excel
  • Vnašanje in oblikovanje podatkov v preglednicah
  • Uporaba formul, funkcij in pogojno oblikovanje
  • Izdelava poročil in grafov
  • Uporaba filtrov in obdelava velikih baz podatkov
  • Uporaba vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov