Založništvo – Knjige

1) Pisanje strokovnih in znanstvenih del
Knjiga vsebuje navodilo, kako napisati strokovni članek, znanstveni članek, esej, diplomsko nalogo, magistrsko nalogo, doktorsko disertacijo, strokovno monografijo ali znanstveno monografijo.
VSEBINA: jezik, APA citiranje/povzemanje, IMRaD struktura, objava, itd.
Predogled knjige

2) Analiza kvalitativnih podatkov s programom ATLAS.ti (v pripravi)
Knjiga vsebuje navodilo, kako uporabiti program ATLAS.ti za analizo kvalitativnih podatkov: intervjuji, slike, audio (zvočni zapisi) in video (filmi) material.
VSEBINA: urejanje besedila, kodiranje, mreže, model raziskave, poizvedbe, analize, potrjevanje raziskovalnih vprašanj, itd.
Predogled knjige (v pripravi)
(Knjiga bo izšla leta 2018)