Založništvo – Knjige

1) Pisanje strokovnih in znanstvenih del
Knjiga vsebuje navodilo, kako napisati strokovni članek, znanstveni članek, esej, diplomsko nalogo, magistrsko nalogo, doktorsko disertacijo, strokovno monografijo ali znanstveno monografijo.
VSEBINA: jezik, APA citiranje/povzemanje, IMRaD struktura, objava, itd.
Predogled knjige